O nas

Działania Fundacji Wielkie Słońce opierają się głównie na realizacji celów Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca. A są to m.in.

I. Działalność edukacyjna i szkoleniowa realizowana poprzez cykl szkoleń dydaktycznych, kółek zainteresowań oraz warsztatów proekologicznych z wykorzystaniem różnych materiałów i technik.

           

 1. Przykłady realizowanych kółek zainteresowań:
 • fotograficzno – filmowe: poznawanie technik i sprzętu, realizacja projektów, archiwizacja przedsięwzięć Fundacji Wielkie Słońce, organizacja wystaw i plenerów.
 • graficzne: nauka programów graficznych, obsługa graficzna Fundacji Wielkie Słońce, projektowanie i obsługa stron internetowych;
 • kulturalno – artystyczne: zrzeszające zarówno artystów jak i osoby zafascynowanych szeroko pojętą kulturą i sztuką;
 • naukowe: realizujące konkretne projekty naukowe wpływające na ochronę środowiska;
 • historyczno – eksploracyjne: kółko dla fanatyków historii. Wspólne eksploracje i  badania historyczne na terenie Dolnego Śląska i nie tylko;
 1. Workshop’y dla dzieci:
 • GLINOLEPIENIE - glina, woda, podstawka, gładziki. Celem uczestnika jest ulepienie  dowolnej formy. Mogą to być tabliczki z napisami, kształtami, lub trójwymiarowe rzeźby, np. smoki, gębole, serce, kubek.
 • GIPSOMALOWANIE - regips A4 lub A5, nałożone struktury gipsowe, farby akrylowe. Twórca wydobywa z kształtów nowe możliwości kreacji plastycznej.
 • ZŁOTE JAJA- kamienie wielkości jajka kurzego, złote farby akrylowe, tubki porcelan-linear. Tworzone są nowe kamieniokształty.
 • SZKLANKOLOWANKA- szklanka, farby do szła, oraz złote i srebrne akryle. Twórca maluje szklankę w dowolny sposób, z uwzględnieniem technicznych możliwości materiału.
 • MASKARADA- twórca na gotowych odlewach gipsowych twarzy, nalepia mokrą glinę, lub gips, tworząc zupełnie nową twarz, kształtując ją na płaskorzeźbę
 • FOTODRAPANKO W PEŁNI- na czarnym zdjęciu, na którym  wywołany jest księżyc w pełni, twórcy wydrapują do niego krajobraz.
 • MALOWANIE ŚWIATŁEM - Warsztaty fotograficzne, ukazujące możliwości techniczne aparatu fotograficznego i funkcji długiego czasu naświetlania. 

           

 1. Przykładowe tematy realizowanych szkoleń:
 • obsługa komputera;
 • obsługa urządzeń sklepowych;
 • umiejętności handlowe takie jak: profesjonalne techniki sprzedaży, obsługa klienta, zarządzanie zespołem sprzedażowym, negocjacje handlowe, sprzedaż telefoniczna;
 • szkolenia językowe
 • opiekun osób starszych;
 • budowa wizerunku osobistego;
 • szkolenia kształtujące umiejętności społeczne i osobiste;
 • szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • rekrutacja i selekcja pracowników;
 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;
 • organizacja szkoleń wyjazdowych, eventów;
 • skuteczna komunikacja interpersonalna;
 • efektywna obsługa petenta urzędu z elementami radzenia sobie ze stresem;
 • zarządzanie sobą w czasie i skuteczne wyznaczanie celów;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 • trening motywacyjny;
 • rozwój efektywności osobistej;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna;

            Szkolenia są realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są bezpłatne.

II. Działalność proekologiczną polegającą na ochronie przyrody oraz promującą zdrowy tryb życia w zgodzie z Naturą, przez warsztaty w zakresie zdrowego odżywiania, utrzymywania porządku w gospodarstwie domowym bez użycia chemii, segregację śmieci, sprzątanie dzikich wysypisk śmieci, a także wykorzystania energooszczędnych technologii oraz eko – budownictwa.

            Rodzaje działań:

 • GOTOWANKO- warsztaty kulinarne z wykorzystaniem przepisów kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Uczestnik będzie miał okazję nauczyć się gotować bez chemii, używając w tym celu naturalnych produktów i poznać tajniki zdrowego gotowania.
 • SPRZĄTANKO- warsztaty uczące technik sprzątania, z wykorzystaniem naturalnych produktów, np. soda, kwasek cytrynowy, olejki eteryczne, orzechy piorące. Warsztaty edukujące umiejętne segregowanie śmieci, pogłębiające świadomość problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 • DZIKIE SPRZĄTANKO - sprzątanie dzikich wysypisk śmieci przy współpracy z filmami utylizacyjnymi.
 • OSZCZĘDZANKO - wykłady z zaproszonymi gośćmi, na temat możliwości nowoczesnych technologii, naturalnego pozyskiwania energii, poprawiania wydajności energetycznej budynków oraz budowania obiektów z wykorzystaniem naturalnych surowców takich jak słoma, glina jako teoretyczne wprowadzenie do zajęć z zakresu Eko - budowanka.
 • EKO – BUDOWANKO – warsztaty praktyczne uczące naturalnych technik budowy domów takich jak Straw – Pale czy moduły słomiano – gliniane oraz tynkowania gliną. Warsztaty prowadzone przez ekspertów z OSBN i Fundacji COHABITAT.

 

III. Działalność kulturalna w postaci stałych spotkań sympatyków natury świętowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie, m.in. przesilenie i równonoce, pełnie księżyca, oraz chodzenie po ogniu i szałas potów.

            Rodzaje działań:

 • PRZESILENIA I RÓWNONOCE - świętowanie cyklów Natury, z  wykorzystaniem starych tradycji Kultu Solarnego;
 • WYPRAWY LUNARNE - nocne wycieczki, w trakcie pełni księżyca;
 • CHODZENIE PO OGNIU - akt przejścia boso po rozżarzonych węglach lub rozgrzanych kamieniach;
 • SZAŁASÓW POTÓW - ceremonialna sauna, w której zarówno ciało, umysł, jak i dusza poddają się oczyszczeniu.

 

 1. Działalność artystyczną, przez realizację fotograficzną i filmową.

            Rodzaje działań:

 • LUNA STUDIO - fotograficzne projekty artystyczne oraz społeczne kampanie reklamowe przy współpracy z artystami i organizacjami pożytku publicznego m.in. Stowarzyszeniem Kulturalnym Tylice 12, Jeleniogórskie  Towarzystwo Fotograficzne, Marcin Oliva Soto, Zygmunt Trylański, Radosław Pelisiak; prowadzenie kółka filmowo – fotograficznego;
 • SUNTIFKA - projekty filmowe o szerokiej tematyce realizowane przy współpracy z wieloma organizacjami i firmami z branży m.in. Bart-Studio, Szklarnia TV, Karkonosze PLAY, Takka Ona, Sulim Studio i wiele innych; prowadzenie kółka filmowo – fotograficznego.

 IV. Działalność społeczna poprzez pomoc zarówno niezamożnym i wykluczonym osobom jak i zwierzętom leśnym i bezdomnym.

 • KOC – DOG – doroczna akcja zbierania starych koców i kołder oraz żywności dla Jeleniogórskiego Schroniska Dla Zwierząt;
 • BAZA MATKA – zakłada budowę osady ekologicznych domów w których dach nad głową znajdą osoby wykluczone społecznie oraz samotne matki z dziećmi;
 • ŁYŻKA STRAWY – dożywianie osób głodnych;
 • SARENKA – zimowa akcja zbierania suchego pieczywa oraz odpadów spożywczych takich jak obierzyny warzyw i owoców a także transport w tereny leśne celem dokarmiania dzikiej zwierzyny;
 • SUN-SOCIAL – Organizacja pomocy dla osób jej potrzebujących .